• 2. stupeň

    • Edukačné, osobnostné aj sociálne potreby teenagerov druhého stupňa sa líšia od potrieb detí prvého stupňa. Kým prvý stupeň je postavený skôr na spontánnom učení detí prostredníctvom ich činnosti v priam až domácej atmosfére, pre úspešné vzdelávanie teenagerov na druhom stupni je potrebné podporovať ich sebapoznávanie, rozvoj abstraktného a kritického myslenia, a aktívnejšie prenikať do širšej spoločnosti.

     Na druhom stupni sa zameriavame na ešte aktívnejšie objavovanie potenciálu každého dospievajúceho, podporujeme jeho silné stránky, rečnícke schopnosti a sociálne zručnosti, a zároveň vytvárame príležitosti spoznávať reálny svet a fungovanie spoločnosti. Veríme, že to sú tie najlepšie predpoklady ako si dobre vybrať a úspešne zvládať strednú školu a svoju budúcu profesnú kariéru.

     … objavujeme …

     … ťažíme zo svojej skúsenosti ...

            ... prijímame svoje chyby a učíme sa z nich …

     … kladieme si otázky a nachádzame spolu odpovede ...

                                                               … sme aktívnymi tvorcami ...