• Učitelia

    • „Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ Johan Wolfgang Goethe

      

      

      

     Lucia Pribullová, zriaďovateľka, riaditeľka, školská psychologička

     Škola by mala byť príjemným a inšpirujúcim miestom pre intelektuálny aj osobnostný rozvoj detí. Každé dieťa je iné a tak by malo mať možnosť rozvíjať sa sebe príťažlivým spôsobom a tempom, ktoré mu je prirodzené. To v súčasnosti umožňuje len alternatívne školstvo a som veľmi rada, že v Prešove našu Veselú školu máme. Vytvárame si v nej atmosféru domova pre deti ale aj pre nás dospelých. Deti si užívajú, keď sa učia hraním edukačných hier a vážia si priateľské vzťahy s dospelými v škole.
     Ako školská psychologička mám dobrý prehľad o všetkých deťoch, keďže sa spoznávame už pri vstupe do Veselej školy. Každý rok organizujem predškolskú prípravu s predškolákmi, ktorí sa k nám chystajú nastúpiť. Pri prestupe na našu školu som novým deťom oporou pri ich adaptácii na nové prostredie.
     Rozvíjať deti je našim spoločným poslaním. Vo Veselej škole však neučíme len deti, ale veľkou podnetnosťou prostredia a farebnosťou ľudských pováh sa v nej nevyhnutne rozvíjame aj my dospelí. Každý deň prichádzajú nové výzvy, ktoré nás nútia pracovať na sebe, utužujú našu kolektívnu spoluprácu a udržiavajú nás v kondícii :-)

     Kontakt: lucia.pribullova@veselaskola.sk, 0911 868 922

      

      

      

      


     Majka Majovská, učiteľka matematiky

     Keď som prvý krát vkročila do našej školy hneď som vedela, že je iná ako ostatné.
     Pozitívnu atmosféru je cítiť hneď pri vstupe, kde nás vítajú naše milé zajačiky, o ktoré sa deti s radosťou starajú. Žiaci pracujú v príjemnom a pestrom prostredí, rozumejú pravidlám, no nepociťujú žiaden strach a úzkosť. Pozitívom našej školy je pre mňa najmä priateľský a otvorený vzťah medzi žiakom a učiteľom.

     Ako učiteľka matematiky na druhom stupni je mojou túžbou pomôcť žiakom objaviť a pochopiť matematické zákonitosti v realite okolo nás. Absolvovala som niekoľko kurzov Hejného metódy vyučovania matematiky, ktorá vysvetľuje ako učiť matematiku bez toho, aby sa deti museli naspamäť učiť pravidlá či vzorce. Myslím si, že postup hľadania výsledku je dôležitejší ako samotný výsledok a preto mi takýto spôsob výučby vyhovuje, dieťa sa učí pre seba a je šťastné, ak to samo pochopí.
     Ale, ako sa hovorí, nielen vyučovaním je človek živý, a tak by sa patrilo spomenúť aj vlastnosti a záľuby, ktorým sa venujem vo voľnom čase. Som priateľská, vždy otvorená novým myšlienkam a rýchlo sa dokážem prispôsobiť okolnostiam, čo je pri deťoch veľmi potrebné, pretože nás vedia vždy prekvapiť. Moje záľuby sú spojené s mojimi deťmi a manželom, s ktorými zažívam stále niečo nové, radi chodíme do prírody, baví nás hudba a minecraft.

      

      

      

      

     ​​​​​​Lenka Kučeravá, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, občianskej výchovy, etickej výchovy

     Ideály čerstvej absolventky sa stali skutočnosťou vo chvíli príchodu na Veselú školu, ku ktorej som sa dostala iba náhodou. A možno to čisto náhoda nebola, a chcel to tak vesmír. Krok do farbami hýriacej školy bol obohacujúci, plný nadšenia, nových priateľstiev, poznatkov a každodennej radosti. Nestačila som sa čudovať, ako môže škola nadobudnúť iný rozmer, než ten, s ktorým sa dennodenne stretávame. Radosť detí z učenia, otvorenosť a priateľskosť vytvorili veselú rodinu, ktorá mi dala do praxe viac, než ktorákoľvek kniha psychológie či pedagogiky. A aj práve preto ma nedokázala odradiť ani diaľka, ktorú zdolávam, pretože viem, že každý deň na tejto škole bude stáť zato! Láska k tomuto poslaniu sa ešte viac prehĺbila a upevnila vo mne myšlienku, ktorá ma sprevádzala celý môj život, a to, že deti sú najcennejším zdrojom na svete a jeho najlepšou nádejou do budúcnosti.

      

      

      

      

      

      

      

     Miloslava Dzvoníková, učiteľka slovenského a nemeckého jazyka

      

     „Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky!“ Túto pesničku som si veselo spievala ako malá a snívala o tom, že sa raz učiteľkou stanem aj ja. Sen sa stal skutočnosťou, keď mi po absolvovaní vysokoškolského štúdia otvorila dvere práve Veselá škola. Nie je veselá len svojím názvom, ale aj duchom a myšlienkou, ktorú nesie. Priateľská a rodinná atmosféra urobia dojem na nejedného návštevníka. Každé dieťa je jedinečné a tak k nemu pristupuje aj Veselá škola. Kladie dôraz na individualitu, samostatný rozvoj a kritické myslenie. Teším sa, že môžem byť súčasťou kolektívu inovatívnych pedagógov a dúfam, že deti, ktoré sa dostali pod naše krídla, sa budú rozvíjať k samostatnej práci a k autonómnemu učeniu sa. 

      

      

      

      

      

      

     Jožko Čech, učiteľ dejepisu, geografie, občianskej výchovy, etickej výchovy

     Volám sa Jožko Čech, som učiteľom dejepisu, geografie, vlastivedy, etickej i občianskej výchovy. Medzi moje záľuby patria najmä história, turistika a šport. Zo športov je mojou asi najväčšou srdcovkou hranie futbalu, ktorému sa s deťmi venujem aj počas svojho pôsobenia na našej škole. Prečo práve Veselá škola? Už v čase svojho štúdia na VŠ som registroval, že v Prešove sa okrem klasických škôl vytvorila aj nová alternatívna škola s príznačným názvom „Veselá škola“. Postupne som o ňu začal javiť záujem a čoraz častejšie som sledoval jej stránku na internete. Vízia vzdelávania detí inak ako v klasickej škole je podľa môjho názoru v súčasnej rýchlo sa meniacej dobe naozaj potrebná. Deti by mali dostať viac priestoru prejaviť svoje pocity, nálady a postoje, mali by dostávať priestor od svojich učiteľov aj pri spoluvytváraní vyučovania a nebyť len ich poslucháčmi ale aktívnymi partnermi, v neposlednom rade by mali mať možnosť prejaviť a rozvíjať svoj talent priamo na škole. Svoju ponuku na prácu vo Veselej škole som prijal aj z toho dôvodu, že už počas svojho pracovného pohovoru som prišiel na to, že všetky mnou vyššie spomenuté aspekty vzdelávania sú na Veselej škole splnené naozaj do bodky. Počas svojich vyučovacích hodín sa snažím dávať deťom často priestor vyjadriť svoj názor, rád využívam prácu s interaktívnou tabuľou, tabletmi a inými dostupnými modernými technológiami. Na hodinách geografie a vlastivedy spolu s deťmi radi využívame atlasy, glóbusy a slepé mapy pomocou ktorých si zlepšujeme orientáciu na mape i v daných regiónoch. Na dejepise a ďalších predmetoch napríklad často využívame rôzne prezentácie a edukačné videá, ktoré dokážu u detí vzbudiť ešte väčší záujem o preberané učivo. Som zástancom myšlienky: „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“ V tomto duchu sa nesú aj všetky moje vyučovacie hodiny, decká sa snažím naučiť kriticky myslieť a vlastnou snahou nájsť cestu k riešeniu problému. Mám dojem, že v dnešnej modernej dobe sú samostatnosť a kritické myslenie pre život omnoho dôležitejšie než bezbrehé memorovanie množstva textov, ktoré časom aj tak trochu pozabudneme. Hneď po mojom prvom zoznámení sa s Veselou školou som prišiel na to, že je to miesto pre mňa a cítil som, že sa v tomto milom a priateľskom kolektíve budem cítiť veľmi dobre.

      

      

      

     Nikolka Buzgová, učiteľka anglického jazyka

     Veselá škola ma predovšetkým zaujala svojou filozofiou, ktorá je založená na rovnocennosti a vzájomnom rešpekte, na priateľských až takmer rodinných vzťahoch medzi učiteľmi a deťmi. Páči sa mi, že vzdelávanie vo Veselej škole je orientované na žiakov pričom sa zohľadňujú ich individuálne potreby, schopnosti a záujmy, vďaka čomu sa u nich podporuje vnútorná motivácia, takže sa žiaci učia radi a uplatňuje sa tak ich kreativita a potenciál v plnosti.
     Žiaci si vo Veselej škole osvojujú to najpotrebnejšie pre ich život a to nie len preberané učivo, ale aj to ako napríklad slušne komunikovať s inými ľuďmi, ako sa k sebe navzájom empaticky správať, vytvárajú si vlastné názory na svet okolo nich alebo tiež vzťah k zvieratám a prírode okolo nich. Každý deň vo Veselej škole je jedinečným a zvyčajne nabitý príjemnými okamihmi, no niekedy i výzvami, ktoré ma osobnostne aj profesijne posúvajú neustále vpred. Veselá škola je miestom, kde neexistujú v sebarealizácii žiadne hranice, pričom plne realizovať a rozvíjať sa môžu nielen žiaci, ale i učitelia podľa ich predstáv. Z toho dôvodu pri práci s deťmi rada využívam rôznorodé vyučovacie metódy, učebné pomôcky a edukačné hry, aby sa anglický jazyk učili efektívne s ľahkosťou a radosťou. Po dobre odvedenej práci sa spoločne tešíme z každého menšieho alebo aj väčšieho pokroku v počúvaní alebo čítaní anglického textu s porozumením, v písaní alebo v samotnej schopnosti plynulo rozprávať v angličtine.

      

      

      

      

     Lee Clarke, anglický lektor

     Why do I work at Vesela Skola? Because I feel that it is the only school in Prešov to offer such a unique and interesting style of learning and teaching.  Its a warm, friendly, family atmosphere that benefits not just the children, but the teachers aswell. When I first walked through the doors I immediately felt welcome. The children wanted to talk to me and the staff wanted me to feel at home. Straight away I knew I wanted to work here. Vesela Škola for me is my second home, where the children can learn English from a happy and comfortable teacher, where there are no limits to learning, only to your imagination!

      

      

      

      

      

     Siska Imrichová, učiteľka biológie, vychovávateľka v ŠKD

                 Na Veselú školu som nastúpila ako čerstvá absolventka v rámci svojej absolvenstkej praxe. Dovtedy som nikdy nemala možnosť pracovať s deťmi z prvého stupňa. Zistila som, že ma práca s maličkými baví, deti pre mňa predstavujú pozitívne prostredie, ktoré mi veľmi vyhovuje.

                 Na druhom stupni, kde vyučujem biológiu, sa snažím deťom jednotlivé témy vysvetľovať zaujímavou formou, snažím sa využívať zážitkové učenie, škola mi ponúka možnosť zavádzať vo vyučovaní rôzne inovatívne metódy. Najväčšiu radosť mi robí, keď vidím, koľko si toho deti osvojili, a že ich daný predmet baví. Veľkým pozitívom na našej škole je priateľský vzťah medzi učiteľmi a deťmi. Som veľmi rada, že naše deti chodia do školy bez stresu a strachu.

      

      

      

      

      

     Ľuboš Lukáč, logopéd, učiteľ 1. – 4., špeciálny pedagóg

                 Som učiteľ, školský logopéd, špeciálny pedagóg a v neposlednom rade autor projektov a aktivít  iniciatívy Rozumieme nadaným. Od malička som sníval o tom, že sa stanem učiteľom. Splnilo sa!  Učím.

                 Som presvedčený, že už dávno nastal čas na zmenu tradičného vzdelávania (zameraného na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov) na moderné (zamerané na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život). Preto Veselá škola!

                 Úspešná škola má tri skupiny spokojných osôb – žiakov, rodičov a učiteľov. Ak k tomu pridáme adekvátne vzdelávacie prostredie, ktoré rozvíja osobnosť dieťaťa, potenciál dieťaťa, nadanie a talent školáka a odhodlanie učiteľa- máme ideálnu školu, Veselú školu.

                 Učím tak, aby sme sa všetci cítili dobre – žiaci aj učiteľ. Aby sme spoločne napredovali a spoznávali nielen učivo, ale aj svojich spolužiakov, kamarátov, rešpektovali jeden druhého, učili sa pochváliť a nájsť v každom z nás (aj) to dobré. Každé dieťa je nadané a je na učiteľovi, aby nadanie objavil a podnietil jeho rozvoj.

                 Súhlasím s tvrdením, že vzdelanie je proces, ktorý pripomína plavbu loďou. Poďme spoločne dokázať, že učiteľ (kapitán lode) potrebuje skvelých námorníkov (žiakov), ktorí sa aktívne podieľajú na plavbe. Už teraz sa teším. Spoločne to zvládneme!

      

      

      

      

     Julka Stankovičová, učiteľka 1. – 4. ročníka a angličtiny pre 1. stupeň

                 Už počas štúdia na vysokej škole ma zaujímali alternatívne prístupy k učeniu a to, ako priblížiť deťom učivo radostnejším a zaujímavejším spôsobom. Keď som prvýkrát prišla na Veselú školu, práve prebiehalo vyučovanie a na chodbe, aj v triedach bol tvorivý ruch a pohodová atmosféra. Atmosféra, ktorú vytvárali učitelia a deti spoločne, a ktorú som dovtedy na školách bežne nevídala. Verím, ze každé dieťa sa tu cítilo a bude cítiť prijaté. S deťmi na hodinách, ale aj mimo nich radi tvoríme, hráme hry, vyrábame kreatívne výrobky a spievame. Teší ma, keď vidím, že deti majú z učenia radosť a keď „ani nebadajú, ze sa učia“ : -)

      

      

      

      

      

      

      

     Nika Jurašeková, učiteľka 1. – 4. ročníka

     Od svojich pätnástich rokov som aktívne pracovala s deťmi ako animátorka voľného času na rôznych letných táboroch na Slovensku a aj v Kanade. Pri práci s deťmi rada využívam tvorivé učenie prostredníctvom hry, k čomu dostávam priestor práve na pôde Veselej školy. Teší ma ak vidím zvedavé dieťa, ktoré prežíva radosť z vlastného úspechu, pretože tento moment považujem za „hnací motor“ k získavaniu poznatkov. 
     Za obrovský prínos tejto unikátnej školy vnímam kooperatívny vzťah medzi učiteľom a dieťaťom, ktorý ho podnecuje k samostatnému uvažovaniu a rozhodovaniu sa. Učiteľ tu nevystupuje ako autorita predkladajúca striktné pravidlá, ale ako sprievodca, ktorý vytvára vhodné prostredie na výučbu. Myslím si, že kľúčom k priaznivému rozvoju osobnosti každého dieťaťa je individuálny prístup, otvorená komunikácia, prejavená dôvera a povzbudenie. Preto sa riadim mottom: „Dôverujem deťom, aby si aj oni vedeli dôverovať.“

      

      

      

     Simonka Takáčová, vychovávateľka v ŠKD

                 Keď som prvýkrát prišla do Veselej školy, milo ma prekvapilo, ako bezprostredne a bez okolkov ma deti prijali. Ale niet sa čomu čudovať. Veselá škola u detí podporuje ich spontánnosť a prirodzenosť.

                 Vo Veselej škole som sa našla. Nikto odo mňa neočakáva, že budem nadradenou vševediacou autoritou. Deťom môžem byť priateľkou, sprievodkyňou, spolupracovníčkou. A takto mi je to prirodzené.

                 Milujem prírodu a pobyt na čerstvom vzduchu je pre mňa balzamom na dušu. Veselá škola stavia na ekologických a udržateľných princípoch, vedie deti k prírode, k tomu, aby si ju vážili. Veľká záhrada lemovaná lesom je to najpríjemnejšie pracovné prostredie, aké si viem predstaviť – pre mňa, aj pre deti. Otvorený priestor pomáha naplno prebudiť nielen detský potenciál. A nezabúdajme: „Neexistuje zlé počasie, len zle oblečené dieťa.“ :-)

      

      

      

      

     Damián Michalco, učiteľ anglického jazyka
     Po otvorení dvier som prišiel do školy, ktorá kladie dôraz na rozvoj osobnosti po všetkých stránkach v priateľskom prostredí. Počet žiakov nie je vysoký, a preto pri zdolávaní pomyselnej hory sú všetci jedným tímom. V triedach sa kladie dôraz na to, aby boli deti uvoľnené, veselé a cítili sa pri skupinovej a individuálnej práci čo najlepšie, aby dosiahli stanovené ciele. Ako angličtinár musím povedať, že u nás je dôležité práve pomalé budovanie jazykových zručností, ktoré sa pretavujú do použitia slovnej zásoby a gramatiky v kontexte, aby sa žiakom pomohlo naučiť sa komunikovať.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zuzka Šimoňáková, učiteľka výtvarnej výchovy

     Učiť na Veselej škole je pre mňa výzva. Vždy ma to ťahalo k alternatívnej škole, pretože v tom vidím zmysel a spôsob, ako sa venovať deťom individuálne a podporiť ich záujmy a vyzdvihnúť ich prednosti. Predtým som učila na základnej umeleckej škole v Košiciach a robilo mi veľkú radosť vidieť výsledné práce detí a aj samotný proces tvorby. Osobne obľubujem maľbu a grafiku, prípadne kresbu.  Aktuálne som ešte  doma s dcérkou na rodičovskej dovolenke, avšak táto príležitosť mi otvorila novú budúcnosť. Veľmi sa teším na spoločné chvíle pri umení. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Anetka Kračanská, učiteľka hudobnej výchovy

     Volám sa Anetka a týmto školským rokom začínam žiť svoj sen. Vždy som sa túžila stať učiteľkou. K čaru krásnej hudby ma nasmerovali moji rodičia a aj keď to nebolo vždy jednoduché, dnes som odhodlaná tieto krásy objavovať a ukazovať všetkým deťom. Postupne som pochopila, že ak chcem lepšie hudbe rozumieť, musím vnímať aj jej historické pozadie. Práve preto som si zvolila ako druhý predmet dejepis. Zo všetkých hudobných nástrojov ma zaujala flauta sopránová, s ktorou mám spojené aj svoje najväčšie úspechy. Pre ďalšie pokračovanie som si vybrala priečnu flautu. Svoje hudobné nadanie rozvíjam aj na konzervatóriu.
     Budem sa snažiť, aby hudobná výchova bola vždy hodinou interaktívnou, zaujímavou, pestrou, plnou hudby, spevu, radosti, ale aj motivácie a objavovania krás umenia.

      

      

      

      

      

     Sima Lacková, učiteľka telesnej výchovy a informatiky, vychovávateľka

     Volám sa Simona, ale volajú ma aj Sima, Simča a celý môj život sa venujem deťom a športu. Mojím životným snom vždy bolo učiť deti, odovzdávať im svoje skúsenosti, poznatky a inšpirovať ich pri formovaní ich budúcnosti. Už ako 15 ročná som sa rozhodla ísť cestou pedagóga a to na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove. V tom čase som začala pracovať ako animátorka a vedúca v detských táboroch. Vždy ma fascinovalo a priťahovalo vytvárať deťom niečo nové, prinášať im radosť z učenia a pohybu. Od 5 rokov som sa venovala gymnastike, baletu a scénickému tancu. Po skončení strednej školy som išla študovať na Prešovskú univerzitu v Prešove, Fakulta športu – učiteľstvo telesnej výchovy. Popri vysokej škole som brigádovala v materskej škole, v klube detí, robila vedúcu v táboroch, osobnú trénerku a inštruktorku lyžovania. Popri tom som sa začala venovať športu profesionálne. Získala som 5x titul majsterky Slovenska v Streetworkoute, a na Majstrovstvách sveta som sa 2x umiestnila na treťom mieste. Po vyštudovaní vysokej školy som pracovala ako vychovávateľka a učiteľka telesnej výchovy. Počas materskej dovolenky s mojimi dvoma dcérkami som si urobila inštruktorský kurz jogy. Naďalej sa venujem profesionálne športu a to Powerliftinu (minulý rok som vybojovala titul Majsterky Slovenka, Európy a sveta do 52 kg a tiež absolútnej majsterky sveta), Streetworkoutu a precvičujem Jógu. Zaujíma ma tiež práca s fotografiou a videom. Rada pracujem s novými technológiami, preto som si svoje vzdelanie rozšírila aj o predmet informatika. Veľmi sa teším, že môžem svoje vedomosti a skúsenosti ako učiteľka odovzdať žiakom práve tu na Veselej škole.