• Záujem o štúdium

    • Bližšie informácie o možnostiach prestupu do aktuálnych ročníkov vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0911 868 922. Pred prestupom deti absolvujú skúšobný pobyt v kolektíve, aby sa uistili, že Veselá škola je pre ne to správne miesto a ľahko si tu nájdu svojich kamarátov. Tiež skúšobným pobytom učitelia spoznajú, ako dieťa reaguje na alternatívne metódy.

     Pre záujem o vzdelávanie v budúcich 1. ročníkoch prosíme zaslať na adresu info@veselaskola.sk nasledujúce údaje: meno dieťaťa, dátum narodenia, adresu, telefonický a e-mailový kontakt na rodiča. Na základe toho Vás zaradíme do databázy záujemcov na ďalšie roky. V školskom roku pred nástupom do školy Vás oslovíme, aby ste potvrdili svoj záujem a zúčastnili sa našej predškolskej prípravy.

     (Pozn.: So zaslaním údajov dávate svoj súhlas s ich spracovaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Údaje sú evidované do času nástupu do prvého ročníka. Potom sú z databázy záujemcov o štúdium definitívne vymazané. )