• Obedy

    • Obedy sú zabezpečené v budove školy v Súkromnej školskej jedálni n.o.,(prevádzka Volgogradská 3, 080 01 Prešov, kontakt: 051 77 111 01, ssjpo@ssjpo.sk).

     Deti si môžu vybrať z troch jedál najneskôr do 12:00 h. predchádzajúceho pracovného dňa. Jedálny lístok je zverejňovaný vo štvrtok pre nasledujúci týždeň na stránke www.stravnici.sk.

     Platbu za obedy je potrebné uskutočniť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (za september sa platí do 20. augusta atď).

     Cena obedov:

     1. stupeň – 2,00 €/obed, platí sa mesačne za 20 obedov suma 40 €
     2. stupeň – 2,10 €/obed, platí sa mesačne za 20 obedov suma 42 €

              Číslo účtu (ČSOB) školskej jedálne Volgogradská 3: SK 28 7500 0000 0040 0138 6409

     variabilný symbol: z pokynov na stravovanie

     konštantný symbol: 308

     špecifický symbol: 202209 (mesiac a rok predplatného na stravu v tvare RRRRMM )

     Realizovanie prvej platby sa bude konať až po obdržaní variabilného symbola, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách.

     Úhradu stravného môžete realizovať:

     1. trvalým príkazom
     2. jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking, etc.)

                 Noví stravníci (prváci, noví žiaci) sa prihlasujú vypísaním tlačiva „Zápisný lístok stravníka“ (otvoríte postavením kurzora na „Zápisný lístok stravníka“). Vypísané tlačivo odovzdajú prvé školské dni, čím skôr, pani Andrašikovej alebo triednej učiteľke. Následne noví stravníci obdržia Pokyny na stravovanie, variabilný symbol potrebný k realizácii platby a prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku www.stravnici.sk, kde pomocou stravovacieho informačného systému sa zverejňuje jedálny lístok najneskôr vo štvrtok týždeň vopred s možnosťou výberu z troch jedál. Do systému www.stravnici.sk preniknete prihlasovacím menom a heslom z Pokynov na stravovanie.

                 Výber jedál alebo odhlásenie sa zo stravy môžete uskutočniť najneskôr do 12:00 h. predchádzajúceho pracovného dňa (napr. odhlásenie z pondelka potrebné realizovať už piatok do 12:00). Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.

                 Stravníci používajú čipy, ktoré máme uložené v škole v jedálni. Deti ich domov nenosia. Ich priložením k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri výdajovom okienku, systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla.

                 Deň neprítomnosti dieťaťa môže rodič prebrať obed do obedára v čase medzi 11.00 -13:00. Kuchári majú na daný deň menný zoznam a rodičovi vydajú obed po uvedení mena a priezviska (bez čipu). Rodič prichádza prebrať obed z druhej strany budovy, zo strany jedálne.

                 Dotáciu na stravovanie zdarma pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí nepoberajú daňový bonus (70,00 € mesačne od 1.7.2022), si zákonný zástupca môže uplatniť u pani Andrašikovej osobne alebo na ekonomicke@veselaskola.sk