• Hudobná výchova

     • Naše hodiny

     • Naša hudobná výchova

      Našim cieľom je spoločne nachádzať odpovede na položené otázky a cez zážitokskúsenosť tak objavovať nové dimenzie hudby. Na hodinách hudobnej výchovy chceme aktívne rozvíjať všetky aspekty hudby, ktoré sa nám ponúkajú. Činnosti by sme mohli rozdeliť do 5 kategórií: 1. hlas ako nástroj, 2. pohyb tela, 3. rytmizovanie, 4. počúvanie hudby, 5. výtvarné znázornenie hudobného diela. Na našich spoločných hodinách poukazujeme na medzipredmetové vzťahy s ďalšími predmetmi ako je dejepis, slovenský jazyk, geografia i dokonca matematika. Snažíme sa, aby hudobná výchova bola vždy hodinou interaktívnou, zaujímavou, pestrou, plnou hudby, spevu, radosti, ale aj motivácie a objavovania krás umenia.  

      • Let čmeliaka

      • Nikolaj Rimksij Korsakov

       Toto dielo sme si spoločne vypočuli bez toho, aby sme vedeli o čom táto skladba bude, zamerali sme sa na zvukomaľbu a veľmi rýchlo sme uhádli o čom skladateľ komponoval.

      • Priestor pre vyjadrenie

      • Na našich hodinách venujeme čas prezentovaniu vlastného hudobného vkusu a tomu, čo radi počúvame.

       V projekte môžeme prezentovať ako svoj obľúbený hudobný štýl, tak konkrétneho interpreta, či pieseň. Nezabúdame na žánrové zaradenie a snažíme sa priblížiť a vysvetliť, prečo práve táto hudba nám učarovala.

      • Poznávame viac

      • Široká paleta hudobných nástrojov

       Hodina hudobnej výchovy nám neumožňuje vedieť všetko o všetkom, no otvára nám dvere a dáva priestor na ďalšie poznanie. Vďaka projektom, kde má každý voľnú ruku sa tak môže dozvedieť viac o tom, čo ho na hodine hudobnej výchovy oslovilo. Spoločne sme boli obohatení o nástroje ako THEREMIN, HANDPAN, GONG, či HARFU.