• Čo nás čaká

    • Textová podstrana

    • September (program priebežne aktualizujeme)

     4. 9. 2023 Otvárací piknik o 16:00

     1. septembrový týždeň v závislosti od počasia: Cvičenie Ochrana života a zdravia, pochod na Šarišský hrad

     Bloková výučba techniky druhostupniarov v dielňach na SOŠ technickej

     V štádiu vybovanovania miniplavecké kurzy

      

     Priebežne

     Čítaj, čo chceš“ – návšteva kníhkupectva a nákup nových kníh do školskej knižnice