• Čo nás čaká

    • Textová podstrana

    • Na čo sa môžeme tešiť do konca školského roka 2022/23 (program priebežne aktualizujeme)

     20. 3. 2023: 6.- 8. ročník Divadlo Jonáša Záborského

     21. 3. 2023: Testovanie ôsmakov za účelom profesijného poradenstva

     24. 3. 2023: 1.- 5. ročník Divadlo Jonáša Záborského

     27. 3. 2023: matematický klokan (len záujemci)

     27. 3. 2023: workshop z Dejepisu 7.-8. ročník na tému Totalitný režim

     28. 3. 2023: tešíme učiteľov pri príležitosti ich sviatku

     31. 3. 2023: Crazy hair and crazy make up day

     4. 4. 2023: workshop z Dejepisu moderné dejiny

     5. 4. 2023: Kino 1. - 8. ročník

     Beseda so spisovateľom

     Plavecký výcvik pre štvrtákov a piatakov

     Škola v prírode pre štvrtákov

     Exkurzia o recyklácii

     Workshop ľudových tradícií

     Prednáška o zubnej hygiene v ordinácii zubnej hygieny

     Jednodňový výlet na letné kúpalisko alebo návšteva aquaparku

     Čítaj, čo chceš“ – návšteva kníhkupectva a nákup nových kníh do školskej knižnice žiakmi druhého stupňa

     Celoškolský športový piknik

     Dvojdňový výlet druhostupniarov a ďalšie :-)