• Skúsenosti rodičov

    • Skúsenosti rodičov

    • Na Veselú školu naše deti prestúpili z klasickej ZŠ a to pri prechode na druhý stupeň. Rozhodovanie nebolo jednoduché nakoľko na predchádzajúcej škole mali už svoje zázemie, kamarátov, poznali učiteľov, musím však povedať, že naše obavy z neznámeho rýchlo pominuli, pretože do školy vďaka práci skvelých pedagógov a celkovej atmosfére zapadli bez problémov. 

     Vysoko hodnotím individuálny prístup pedagógov k deťom, ako aj ich záujem pomôcť im dosahovať, čo najlepšie výsledky, snahu vnímať ich potreby. Ukázalo sa to aj v období online vyučovania, čo vôbec nebolo jednoduché. Ak to žiak potreboval, dokázali mu učitelia poskytnúť aj individuálne hodiny, aby sa v online svete nestratil. Oproti bežnej škole, ktorú sme mali možnosť zažiť, sa deti neporovnávajú, nemajú pocit, že učenie je o súťažení, že ten je múdrejší, krajší, lepší žiak/žiačka. Navzájom sa snažia akceptovať a pomáhať si.  Vedenie školy sa snaží neustále posúvať a hľadať nové možnosti alternatívneho vzdelávania, čo je úplne skvelé, pretože sa nechceme vzdelávať o preteky, ale so záujmom a motiváciou. Ako rodič som si po nástupe mojich detí do Veselej školy vydýchla po viacerých stránkach, tešíme sa, že môžeme byť súčasťou.

     mamka siedmakov

      

      

     Píšem ako mamka štvrtáčky a šiestačky – veselých žiačok Veselej školy. Dievčatám sa v škole veľmi páči a majú svoju Veselú školu veľmi rady. Určite by ju nevymenili za žiadnu inú školu. Páčia sa im triedy plné krásnych školských pomôcok a veselých farebných stoličiek. Všetky školské pomôcky zabezpečuje škola, teda rodičovi odpadnú starosti so zabezpečením celej školskej výbavy na začiatku aj počas celého školského roka. Dievčatá si dobre rozumejú so spolužiakmi a majú veľa priateľov, s ktorými sa rady vyšantia vonku na školskom dvore počas dlhšej prestávky a oddýchnu si na krásnom drevenom posedení. V škole sa starajú aj o dva malé milé zajačiky, ktoré ich potešia hneď ráno, keď vstúpia do školy. Dievčatá majú skvelých a pohodových učiteľov, ktorým môžu aj tykať a majú veľmi pekný a blízky vzťah. Veľmi rady trávia čas aj v školskej družine, kde ostávajú dlho poobede a ešte im je niekedy málo. S pani vychovávateľkami tvoria, maľujú, sadia kvety, pestujú žeruchu, robia búdky pre vtáčikov, tancujú zumbu, pripravujú dobrôtky z ovocia…. a relaxujú. Pre mňa ako rodiča je skvelé, že sa môžem venovať povinnostiam v práci a deti sa v školskej družine určite nenudia. Som vďačná a veľmi si vážim to, že Veselá škola podporuje kreativitu detí, ktoré pripravujú vlastné projekty a prezentácie o témach, ktoré ich zaujímajú. Veselá škola zasa pre žiakov pripravuje zaujímavé aktivity, výlety, pozýva na prednášky zaujímavé osobnosti z rôznych oblastí, aby si deti rozšírili svoje obzory a vzbudili v nich záujem o prírodu, šport, vedu, či umenie.

     mamka štvrtáčky a šiestačky

      

      

     Keď som sa dozvedela o vzniku Veselej školy bola som si istá, že to bude to práve pre môjho syna a ak príde čas ísť do školy, klasickej ZŠ sa vyhneme. Mala som v minulosti najstaršiu dcéru na klasickej ZŠ a ak to môžem porovnať s odstupom času…je to naozaj neporovnateľné. Už len ak začnem maličkosťami typu…nenosíme ťažké školské tašky, desiate, neriešime pomôcky do školy a veci podobné. Spôsob učenia je úplne iný, neučíme sa učivo naspamäť, nestresujeme sa pre známky (na prvom stupni), zlé body a podobné hlúposti. Na Veselej škole sa deti učia s radosťou a naučia sa všetko, čo sa naučiť majú a dokonca aj naviac, keďže sú vyučované pedagógmi, ktorí ich VEDIA ZAUJAŤ A NIE UNUDIŤ! Taktiež je na škole výborný nativ speaker, s ktorým majú hodiny angličtiny navyše. Môj syn chodí do školy s radosťou a zo školy nadšený. Teraz čaká prvý ročník moju dcéru, ktorá sa taktiež veľmi teší, vďaka predprípravám, ktoré budúci prváčikovia absolvovali pár mesiacov pred prázdninami, oťukávali sa a spoznávali.
     Ak to ešte raz cele zhodnotím, môžem len veľmi poďakovat Lucke Pribulovej, ktorá založila túto školu a posunula vzdelanie našich detí na úplne iný level, poďakovať jej za to, čo všetko robí pre naše deti a taktiež veľká vďaka patrí celému kolektívu Veselej školy, bez ktorých by naše deti nechodievali s radosťou do školy.

     mamka štvrtáka

      

      

     Veselá škola predstavuje rodinné, priateľské a rešpektujúce prostredie. Deti sa učia samostatne učiť, čo je veľká škola do života. To, čo preberajú, si vedia ohmatať, predstaviť a  neučia sa len niečo, čo je niekde napísané alebo nám len niekto povedal. Žijú školu reálne a do hĺbky. Predmety sa prelínajú a preberajú v širších súvislostiach. Je to škola, kde si každé dieťa nájde svoje uplatnenie a svoje miesto, čím získa dôveru v seba a v svoje schopnosti. Podporuje deti, aby „do sveta“ vysielala životaschopných mladých ľudí, ktorí si budú vedieť klásť podstatné otázky a nachádzať na ne odpovede a najmä budú si vedomí svojej hodnoty rovnako ako hodnoty každého iného.

     mamka piataka

      

     Už prvý školský deň v škole bol iný, nestresový, radostný. Vďaka predškolskej príprave, ktorá sa konala pred letnými prázdninami, dcéra vedela, kde bude jej trieda, poznala niektorých spolužiakov, aj keď väčšia časť prípravy prebiehala online. Naša dcéra sa do školy veľmi teší na vynikajúcu pani učiteľku, spolužiakov a veselú triedu, kde sme za celý rok nepočuli, že sa jej nechce ísť. Spôsob, akým sa deti v tejto škole učia, je netradičný a starostlivo pripravený, kde sa deti učia prirodzene. Vysoko si cením slovné hodnotenie namiesto vysvedčenia, lebo je osobné, má vypovedajúcu hodnotu a dieťa ho vníma oveľa intenzívnejšie, ako známky. V škole sa deti neporovnávajú a ich potreby sú učiteľom vnímané, reflektované a zároveň sa s nimi sa počas roka pracuje. Veľmi sa teším, že v škole je možnosť mať hodiny angličtiny nad rámec štandardu a to okrem pani učiteľky aj s native speakrom. Deti majú možnosť sa učiť v tímoch, kde sa učia spolupráci a kritickému mysleniu. Úlohy môžu riešiť aj na rôznych miestach v triede, ak je to pre ich užitočné, čím sa učenie stáva zábavnejším. Ďakujem a teším sa na druhý ročník. 

     mamka prváčky

      

     Syna som mala snahu prihlásiť do Veselej školy hneď od jej vzniku. Vedela som na základe dostupných informácií, že je to pre neho škola ako stvorená. Bol však na 1. stupni a veľmi naviazaný nielen na kamarátov, ale aj výbornú pani učiteľku. Prechodom na 2. stupeň sa jeho domček istoty zrútil, cítil sa nepochopený a stratený, čo sa týka nových učiteľov a aj v triede vznikla nepriateľská atmosféra, ktorú ťažko niesol. Okamih zlomu nastal, keď bol nespravodlivo klasifikovaný v predmete informatika, v ktorej dokázateľne vynikal. Úplne ho to zlomilo, prestával si veriť, vzdelávanie pre neho začalo byť nočnou morou, doslova. Vtedy nastal ten správny okamih, keď sme sa boli pozrieť na vyučovanie do Veselej školy. Aj keď sme trafili akurát test z dejepisu, demokratický prístup, ktorý nedeptá, bol pre nás tým najpríjemnejším prekvapením. Nechápala som, keď sa pani zriaďovateľka ospravedlňovala, že deti sú dnes hlučnejšie, mne to prišlo oproti synovej bývalej škole ako oáza pokoja a kľudu.

     Prvý rok na Veselej škole bol pre syna oťukávací, po skúsenosti z predchádzajúcej školy si pomalšie hľadal cestu k pedagógom, bol opatrný, ako keby neveril, že môže byť sám sebou a nikto sa nebude hnevať. Z jeho priateľskej povahy bolo prirodzené, že do kolektívu zapadne, ale navyše tam stretol spriaznenú dušu.

     Kvôli korone prvý rok nebol štandardný a nemohli sa realizovať všetky aktivity školy, no aj tak bol prístup diametrálne odlišný od predchádzajúcej školy, tým pozitívnym smerom. Tento rok syn bežne prišiel zo školy s vyjadrením, že má skvelú školu a veľmi rád tam chodí, že má skvelých spolužiakov, kde sa všetci spolu bavia nikto nie je oddelený nejakou skupinkou. Keď sa ho pýtam, ktorý učiteľ mu najviac sedí, tak prejdeme všetkých, lebo doslova mu všetci sedia. Aj keď si v škole tykajú s učiteľmi, nikdy som necítila, aby si deti učiteľov nevážili. Hold sila osobnosti je niekde inde.

     Veľmi máme radi Veselú školu, dopriali by sme ju čo najväčšiemu počtu detí. Ale to je z kapacitných dôvodov nereálne. Tak prajeme škole, aby bola vzorom pre ostatné prešovské školy a učili sa od nej ako mať šťastné deti, slobodne rozvíjajúce svoje talenty s pocitom zodpovednosti za svoju budúcnosť.

     mamka siedmaka

      

     Syn navštevuje Veselú školu už 4 roky. Škola mala v čase nášho nástupu za sebou len jeden školský rok a ako rodičia sme si boli plne vedomí, že ako nova škola sa bude istú dobu pasovať s personálnymi i priestorovými problémami. Akceptovali sme to, vedeli sme že benefity budú prevládať nad negatívami. Zvládli sme 2x sťahovanie úplne bez problémov, všetko sa nieslo v pozitívnom duchu, deti boli do nových priestorov vždy skvelo adaptované.
     Veselá škola bola od začiatku pre nás jasnou voľbou, keďže syn ako nadpriemerne nadané dieťa, nastupoval do školy už ako 5-ročný s náročnou temperamentnou povahou. Potreboval individuálny výchovno – vzdelávací prístup, ktorému sa nám v škole dostalo. Krásne napreduje, školu aj kolektív má rad. Minulý rok sme v rámci individuálneho vzdelávacieho plánu zvládli naraz učivo 2 ročníkov. Som presvedčená, že v klasickej škole by takýto “experiment” nebol možný.

     Obrovský benefit pre rodiča a žiaka vidím aj v praktickej stránke chodu školy – deti do školy nenosia x-kilové tašky so zošitmi a učebnicami, väčšinu materiálov si nechávajú v škole vo svojich priečinkoch. Škola poskytuje deťom zdravé ovocno-zeleninové desiaty a aj olovranty. Čiže syn ráno vstane, naraňajkuje sa a s ľahkým ruksakom len s osobnými vecami ide do školy.

     Deti nie sú zahlcované domácimi úlohami každý deň. Zadania sú spravidla raz týždenne, čo podporuje samostatnosť aj time-management u deti, aby si vedeli rozvrhnúť svoje povinnosti.

     Na záver by som dodala len toľko, že Veselá škola = veselé dieťa = veselý rodič :)
     Samozrejme nič nevyhovuje každému, ale ak hľadáte alternatívu k veľkým, neosobným školám (častokrát aj kvalitným, čo sa týka vzdelania), Veselá škola je pre vás tým správnym miestom, kde sa aj vy ako rodič budete cítiť dobre na spoločných piknikoch, či iných rodinných akciách školy.

     mamka piataka

      

     Pre mňa ako rodiča nie je dôležité, či moje dieťa ukončí vzdelávanie s jednotkou z biológie/geografie/fyziky. Pre mňa je podstatné, aby v oblastiach, ktoré ho prirodzene bavia, nebolo odradené prísnym učiteľom, poučkami, písomkami…. Aby nebolo demotivované od ďalšieho štúdia kvôli predmetom, v ktorých nevyniká. Aby chápalo školu/učenie ako cestu k poznávaniu a učiteľa ako sprievodcu, ktorým sa nechá inšpirovať, ktorého sa nebojí opýtať.

     Po ukončení základnej školy si zvyčajne dieťa vyberá strednú školu podľa záľub a vysnívanej budúcej práce, ak takú má. Nechcela som, aby sa moje dieťa dostalo do bodu, že si vyberá strednú školu podľa toho, ako dlho bude musieť navštevovať povinnú šk. dochádzku, aby malo už konečne pokoj od školy.

     Deti sa učia prirodzene a radi, samé si informácie vyhľadávajú. Sú tak nastavené, no často pod tlakom systému sa z radostného objavovania stáva povinnosť a z nadšeného dieťaťa po pár mesiacoch apatický pisateľ úloh. To sa stalo aj nám a ja som rada, že sme to otočili a sme súčasťou partie Veselej školy.

     Veľmi oceňujem prístup učiteľov tejto školy, ich kamarátske povahy, ich prípravu nad rámec štandardu. Je to radosť, keď dieťa prichádza zo školy prekvapené, očarené a doma počúvame „Vedela si, že…“ „No vieš čo sme dnes robili?!“ Oceňujem prednášky vedcov, hostí, divadielok, výjazdy na zaujímavé miesta ako doplnenie k učivu, páči sa mi vyučovanie vonku na dvore, praktické hodiny, výborná angličtina a do života použiteľná informatika.

     mamka šiestaka

      

     Koncept Veselej školy sme ako rodičia hodnotili od začiatku veľmi pozitívne. Keď sme sa zúčastnili školskej prípravy pred začatím prvého ročníka  a mali sme možnosť zažiť školu už aj v jej realite, naše očakávania sa len naplnili. Škola sa rozvíjala v čase, adaptovala sa na mnohé nečakané podmienky, ale individuálny prístup k vzdelávaniu podľa predpokladov daného dieťaťa bol od prvej triedy zachovaný. Náš syn chodí do školy rád a tento koncept mu umožňuje napredovať prirodzene.  Má možnosť sa naučiť všetko, čo je potrebné a  čo určujú osnovy určené Ministerstvom školstva, ale škola mu umožňuje sa rozvíjať rýchlejšie v tých oblastiach, v ktorých je šikovný a v predmetoch, ktoré  má rád. Systém fungovania školy a  prístup učiteľov  je výnimočný a dáva deťom možnosť si zažívať detstvo v jeho plno rozsahu, pričom sa učia tak potrebné vedomosti v bezpečnom prostredí. Som veľmi vďačná, že v  Prešove takúto školu máme a verím, že je síce prvá svojho druhu, ale prídu ďalšie, ktoré prinesú do školstva nový pohľad na vzdelávanie a viac pokoja a radosti do každodenných povinností ďalších malých školákov. 

     mamka štvrtáka

      

     Deti sú tvárne. To, čomu sa budú vo svojich životoch venovať a kam budú smerovať ich kroky v budúcnosti, to ovplyvňuje nie len rodina, ale aj nadšený učiteľ. Sama si veľmi dobre pamätám, na všetkých učiteľov, ktorí ma namotivovali na moje ďalšie štúdium, aj na tých, ktorí ma odradili, čo je obrovská škoda, pretože história je predsa krásna a je dôležité ju poznať :)

     Som veľmi rada, že moje dieťa do školy nechodí iba preto, aby sa stretlo s kamarátmi, ale aj preto, že sa teší, čo nové sa naučia. Som nesmierne rada, že som svojmu dieťaťu na niekoľko rokov zvolila pobyt v spoločnosti, ktorá je antistresová a inšpirujúca.

     Držím palce škole, aby vydržala v nastavenom trende a aby spoločne tvorili kolektív mocný ako les, ktorý bude aj naďalej poskytovať deťom útočisko, inšpiráciu a oporu počas všetkých ročných období a za každého počasia. Taktiež jej prajem, aby rodičia tento les podporovali a chránili ako zanietení ochranári.

     mamka tretiačky

      

     S Veselou školou sme veľmi spokojní. Z môjho pohľadu rodiča vidím veľký  rozdiel  oproti klasickej škole. Syn prestup zvládol nad moje očakávania,  do kolektívu detí  sa hneď začlenil a pekne ho prijali spolu s p. triednou učiteľkou. Trošku mal problém si zvyknúť na systém učenia, na aký bol v klasike zvyknutý, no mali sme obrovskú podporu a pomoc zo strany p. triednej učiteľky.

     Čo ja oceňujem, je že nemusí nosiť domov každý deň ťažké knihy a prezuvky. Super je, že detí majú každý deň čerstvé desiaty v podobe  ovocia/zeleniny a olovrant. Škola ma pre deti veľa aktivít, aj náučných v rámci vyučovania. Veľké plus je aj lektor na hodinách ANJ.

     mamka tretiaka

      

     Moja dcéra navštevuje Veselú školu od 1. ročníka. Od začiatku tam chodí rada a je tam šťastná. Vyučovanie je vysoko efektívne a individualizované, v našom prípade takmer bez potreby memorovania učiva doma. Zároveň odbremeňuje rodinu od nárokov bežných škôl (bez potreby prípravy učebníc na ďalší deň, denných zadaní domácich úloh…). Na druhej strane nie je problém s akoukoľvek komunikáciou s pedagógmi. Učitelia okrem toho na 1. stupni na mesačnej báze posielajú zhrnutie učiva, resp. oblastí, v ktorých dieťa zaváhalo, keď napríklad bolo choré, takže nie je problém dobrať to v domácom prostredí. Veľký dôraz sa kladie na sociálno-emocionálny vývin detí a zdravý kolektív. U detí sa vytvára pocit zodpovednosti za domáce úlohy, ktoré sú zadávané týždenne. Veľký dôraz sa kladie aj na čítanie a cudzie jazyky. Veľmi si vážim ľudský, vľúdny a demokratický prístup všetkých členov kolektívu k deťom, ako aj komunikáciu s nami, rodičmi. V tejto škole sa nekladie dôraz na známky, skôr na motiváciu a radosť z učenia.

     mamka štvrtáčky

      

     Syn navštevuje túto školu rok. Prestúpil z bežnej ZŠ. Veľmi kladne hodnotím prácu učiteľov, ktorí sa žiakom venujú nielen počas vyučovania, ale aj v mimoškolských aktivitách. Ich kreativita, tvorivosť a nadšenie z práce je neprehliadnuteľné. K žiakom pristupujú individuálne, rozvíjajú a podporujú ich. Vždy si nájdu čas aj na komunikáciu s rodičmi, čo veľmi pozitívne vplýva na vzťah žiak-učiteľ-rodič.

     Vysoko hodnotím vzdelávací systém tejto školy, ktorý je postavený na využívaní najnovších metód a foriem vzdelávania. Žiakov nie len vzdeláva a vychováva, ale vedie ich k empatii, spolupráci a rozvíja zdravé sebavedomie každého žiaka.

     Syn odchádza a prichádza zo školy vždy s úsmevom na perách a množstvom zážitkov. mamka piataka

      

      

     Ďakujem, že moja dcéra má možnosť dokončiť základnú školu vo Veselej škole. Moja dcéra sa k veseloškolákom pridala až na druhom stupni, takže máme možnosť porovnávať a naozaj neľutujeme. Dcéra je premýšľavý typ, zvedavá a veľmi vnímavá. Na školu sa tešila a prvý stupeň absolvovala v pohode aj vďaka skvelej pani učiteľke triednej. S prechodom na druhý stupeň pribudlo viac vyučujúcich s rôznym prístupom k deťom. Ukázalo sa, že dcéra je veľmi citlivá na akýkoľvek prejav nespravodlivosti, konflikty, či dokonca krik. Nikdy nemala problém s rešpektovaním autorít, alebo pravidiel, ale nezvládala, ak ich niekto vynucoval krikom alebo manipuláciou. Situáciu pomenovala, ale nebojovala. Snažila sa zastať tých, s ktorými sa zaobchádzalo zle. Konflikty neznášala a čoraz viac prestávala mať snahu situáciu riešiť a skôr z nej unikala a čoraz viac sa uzatvárala. Nepopisujem žiadnu šikanu, ani extrémne autoritárske prostredie, ale ako vieme, aj jeden, dvaja ľudia dokážu otráviť celé okolie.

     Hoci som teda nebola vyložene nespokojná so školou, ktorú navštevovala dcéra pred príchodom na Veselú školu a prípadné nespravodlivosti zo strany detí či vyučujúcich som vnímala ako súčasť života, na ktorú sa moje deti potrebujú pripraviť a naučiť sa čeliť jej a zvládať ju, videla som, že moja dcéra postupne strácala záujem o školu, učila sa s narastajúcim odporom a začala hľadať zámienky pre to, aby do školy nešla. Stretla som sa v procese riešenia tejto situácie aj s podporou bývalej triednej a vedenia, ale disciplinujúce prostredie s jednou – dvoma vyučujúcimi, ktoré kvôli vlastnému vyhoreniu, alebo iným problémom vytvárali na hodinách atmosféru strachu, stresu a odporu. Veľký počet detí v triede tiež znemožňoval adresnejšie riešenia, ktoré navyše súviseli viac s nastaveným systémom slovenského základného (a stredného) školstva, než s neochotou, či nechuťou vyučujúcich a vedenia.

     Formát Veselej školy, kde je výuka organizovaná blokovo, s relatívne veľkou možnosťou vlastného sebavyjadrenia detí a so spôsobom hodnotenia, kde chyby, alebo zlé známky nie sú fatálne – neprinášajú automaticky zhoršené hodnotenie, ale v prípade záujmu si ich dieťa môže opraviť v priebehu hodnotiaceho obdobia aj inokedy, kde chyby sú príležitosťou a možnosťou pre ďalšie učeniu sa nám zdal ideálny. Malý počet detí v triede tiež vytvára možnosť rýchlejšieho a efektívneho riešenia prípadných problémov medzi deťmi a umožňuje individuálny prístup.

     Svoje rozhodnutie prestúpiť sme neoľutovali. Naopak, mnohé veci prekonali naše očakávania. Hlavne otvorenosť, ochota vyučujúcich a naozaj individuálny prístup. Nadšenie učiteliek a učiteľov, práca na vzťahoch s deťmi a medzi deťmi neboli len sloganmi, ale každodennou realitou, ktorú moje dieťa v škole zažíva. A hoci v niektorých detailoch sa úplne nezhodujem s vyučujúcimi, či vedením, nie je to problém, nie je potrebné to skrývať, ale je možnosť debatovať.

     Veľmi oceňujem, že škola vedie deti k starostlivosti o svoje prostredie, že pracovné aktivity nie sú len výchovným predmetom, ale každodennou realitou.

     A pokiaľ ide o cenu za školu, odpadol akýkoľvek stres a zhon pri zabezpečovaní pomôcok, ranné paniky kvôli zabudnutému euru na exkurziu, obojstranne nepríjemné vyjednávanie o dobrovoľne povinnom príspevku na družiny, zrpš a podobne. Teraz viem, že cenu, nižšiu, než ma stojí mesačne benzín, sa nemusím starať o pomôcky, desiate, drobné na exkurzie a výlety a moje dieťa si neničí chrbát ťažkou aktovkou.

     Zvlášť u tínedžerov by sa život nemal točiť okolo školy, hoci v nej trávia veľa času. Ďakujem preto aj za to, že moje dieťa môže bojovať len s vlastnou pubertou a nemusí bojovať so školou.

     matka siedmačky