• Telesná výchova

    • Textová podstrana

    • Telesná a športová výchova je jedinečný predmet , ktorý je úplne iný ako všetky ostatné.

     „Nie je možné poraziť človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva.“ Aj to nás učí šport a pohybová aktivita. A túto znalosť si spoločne prenášame aj do bežného života. 

      

      

      

          Motivácia k športu hlavne na základných školách je veľmi dôležitá a potrebná pre nadobudnutie správnych a zdravých životných návykov, ktoré v dnešnej dobe chýbajú mnohým ľudom. Každý sme jedinečný a každého baví niečo iné. Tak je to aj zo športom. Každý sa nájde v inom druhu pohybovej aktivity. My deťom chceme ukázať, že šport nie je strašiak ale zábava, pri ktorej zlepšujú svoje telesné ale aj duševné zdravie. Šport sa im v budúcnosti môže stať relaxom od každodenného zhonu v dnešnej hektickej dobe.

      

      

      

          Na telesnej výchove majú žiaci na našej škole možnosť komplexného pohybu, pričom kladieme dôraz na ich individuálne predpoklady. Telesná výchova ponúka príležitosti rozvíjať nové schopnosti a zručnosti. Cieľom je taktiež nadobúdanie pozitíveho vzťahu k pohybu, ktorý bude ideálne pretrvávať po celý život. Podporuje žiakov v tom, aby si našli svoj obľúbený šport a rozvíjali sa v ňom, našli svoju vlastnú motiváciu k pohybu.

          Na hodinách telesnej výchovy dbáme na správne prevedené cvičenia, ktoré pomôžu zdraviu a správnemu fungovaniu pohybového aparátu. Zdravie a pohyb idú ruka v ruke a preto je dôležité, aby sa každý cvik vykonával spôsobom, aký má. Žiaci si odnášajú nielen pohyb, ale aj nové informácie, poznatky a znalosti o cvičeniach, o fungovaní vlastného tela, nové pojmy ale hlavne úsmev na tvári :-). 

      

      

          Na telesnej výchove sa žiaci stretávajú s hravejším spôsobom cvičenia, ktoré stále inovujeme a žiakov motivuje. Postupne sa učia rôzne druhy športových hier, osvojujú si postupne spôsoby a pravidlá hry. Športy, nielen ako futbal, volejbal, hádzaná, basketbal ale taktiež korfbal, florbal, prehadzovaná a pod. Na hodinách atletiky sa snažíme čo najviac chodiť v jarnom a letnom období vonku. Žiaci si vyskúšajú beh, hody, vrhy, skoky. V gymnastike si vyskúšajú rôzne druhy zostáv na zemi, kladine, hrazde a rôzne druhy preskokov. Strečingové cvičenia, zdravotné cvičenia sú samozrejmosť nielen ako samostatná hodina, ale taktiež ako doplnok pri každej hodine na začiatku a na konci. Stretnú sa u nás aj so šplhom na tyči či lane. Vyskúšajú si a naučia sa relaxačné cvičenia, ktoré sú dôležité pre telo aj myseľ.

      

     „Neporovnávaj sa s druhými. Jediná osoba, od ktorej by si mal byť lepší, je osoba, ktorou si bol včera.“

     Na telesnej výchove sa neporovnávame, nesúperíme, nepredbiehame sa a predvádzame sa jeden pred druhým. Rešpektujeme sa, hráme a fungujeme ako jeden tím. Pomáhame si navzájom, inšpirujeme sa, sme si navzájom ťahačmi a podporovateľmi.

     V rámci telesnej a športovej výchovy na škole tiež organizujeme športové akcie, plavecké a lyžiarske výcviky, korčuľovanie...

      

                                                                                           telocvikárka Simona Lacková