• Logopédia s Ľubom

    • Logopédia s Ľubom

    •  

      

     Logopédia prebieha na škole už tretím rokom. Deti ktoré potrebujú logopedickú starostlivosť sa na Ľuba (PaedDr. Ľuboš Lukáč) tešia každý štvrtok.  Trénujú jazýček individuálne alebo v menších skupinkách.

     Počas logopedických stretnutí si rozvíjajú slovnú zásobu, trénujú pamäťové schopnosti a pozornosť, fonematické/sluchové uvedomovanie, rozvíjajú gramatiku a v neposlednom rade cvičia správnu výslovnosť hlások. Na zlepšenie výslovnosti a rozvoj komunikácie je však nevyhnutný aj pravidelný domáci tréning :-).
         

     „Chodím na logopédiu k ujovi Ľubovi. Je tam zábava. Hráme tam hry. Rozcvičujeme si jazyk. Vyplazujeme jazyk.“

     „Ľubo je milý a srandovný. Vie vymyslieť hocijaké hry. Napríklad povedz slovo a urob lastovičku. Najradšej mám ak sa hrám s ním.“

     „U Ľuba je sranda. Je milý. Hrajeme slovné hry.“