• Prečo študovať u nás?

   • Naše deti zvládajú predpísané učivo pre základné školy veľmi dobre, o čom svedčia výsledky štátnych meraní (monitor), ako aj úspešné prijatie a prosperovanie našich absolventov na stredných školách.

    Čo ale ponúkame navyše?

    1. Ponúkame výhody malej školy rodinného typu. V počte jedna trieda v ročníku sme ako veľká rodina. Všetci sa navzájom poznáme a záleží nám na tom, by sme si vytvárali pokojné a estetické prostredie, kde by sa nám dobre žilo. U nás nie je zhon, nezvoní, nenáhlime sa, nekričíme. Všetci sme navzájom prepojení, pomáhame si, povzbudzujeme sa.

    2. Usilujeme kráčať s dobou, hľadieť do budúcnosti a inovujeme vzdelávacie prístupy. Dnešné deti už nezvládajú pokojne sedieť s rukami za chrbtom. Potrebujeme si ich pre vzdelávanie získať, zaujať ich. Preto ich spoznávame, pýtame sa ich, žiadame si od nich spätnú väzbu, aby sme prichádzali na to, akými spôsobmi sa efektívne a radi učia. Podporujeme vzdelávanie modernými technológiami.

    3. Dnešné deti sa vo svojom voľnom čase združujú menej ako kedysi. Preto vnímame, že je to práve čas v škole, vrátane vyučovacieho času, ktorý by mal byť priestorom aj na sociálne vyžitie a na aktívne rozvíjanie sociálnych zručností. Práca vo dvojiciach alebo skupinách a prezentovanie jej výsledkov sú dennými skúsenosťami našich žiakov. Škola svojou organizáciou vytvára priestor pre sociálne vyžitie žiakov aj počas dlhších prestávok. Mobilné telefóny sa u nás vôbec nepoužívajú.

    4. Aktívne formujeme celú osobnosť v bežnom dennom režime aj počas nevšedných akcií v škole aj mimo nej. Prijať v škole nových hostí z rozličných oblastí spoločenského života alebo odísť zo školy za poznaním, nastúpiť kultivovane do dopravného prostriedku, vystúpiť z neho, zorientovať sa v novom prostredí, prijať jeho zvyklosti a pravidlá, spoznávať a rešpektovať nových ľudí v novom prostredí, to všetko má formatívny charakter a nové, výnimočné zážitky a skúsenosti aktívne vytvárajú mozgové spoje, ktoré pozitívne a trvalo vplývajú na intelekt aj osobnosť našich absolventov.