• Geografia

     • Ako vnímame Geografiu?

     • Geografia je predmet, prostredníctvom ktorého sa žiaci na našej škole dozvedia to, že všetko zo všetkým súvisí. Nie je len o cestovaní a spoznávaní krás prírody, aj keď bezpochyby aj to k nej s určitosťou patrí. Je to záberom naozaj široký predmet, ktorý je veľmi úzko prepojený aj s ostatnými predmetmi ako dejepis či biológia. Na našich hodinách sa spoločne učíme kriticky myslieť, snažíme sa o spájanie poznatkov z viacerých vedných odborov, ktoré je pri dnešnej rýchlo meniacej sa dobe naozaj nevyhnutné.

      Prostredníctvom geografie poznávame našu planétu, slnečnú sústavu, pevninu, moria i oceány. Učíme sa pochopiť rozdiely medzi kontinentmi a svetadielmi, geografickou šírkou a dĺžkou, poznávame Afiku, Áziu, Európu, Ameriku, Austráliu i Antarktídu. Celý jeden rok sa venujeme aj komplexnému poznávaniu našej vlasti – Slovenskej republike.

     • Ako prebieha výučba?

     • Na hodinách využívame mapy, glóbusy, interaktívnu tabuľu, tablety a všetky dostupné edukačné pomôcky. Decká veľmi radi pracujú s aplikáciou PurposeGames, na ktorej si dokážu veľmi dobre precvičiť orientáciu na mape. Prostredníctvom tejto aplikácie si dokážeme zopakovať pohoria, nížiny, kotliny, rieky, jazerá, hlavné mestá a mnoho ďalšieho. Veľmi radi využívame aj interaktívne mapy, ktoré nám dokážu priblížiť napríklad prírodné pomery, rastlinstvo a živočíšstvo, typy pôd, úhrn zrážok, národnostné zloženie a náboženské zloženie, znečistenie životného prostredia a podobne.

      Často pracujeme v skupinkách a snažíme sa analyzovať spomínané javy prostredníctvom interaktívnych máp. Svoje výsledky potom zvykneme odprezentovať pred svojimi spolužiakmi. Rozvíjame si nie len geografické povedomie, ale aj tímovú spoluprácu a prezentačné schopnosti.

     • Návštevy a podujatia 

     • V tomto školskom roku (2022/23) sme všetci absolvovali prezentáciu ASTROSHOW, ktorá bola naozaj úzko prepojená s geografiou a environmentálnymi otázkami. Táto prezentácia zaujala nielen deti ale aj nás dospelých. Našu školu taktiež navštívila cestovateľka a spisovateľka Veronika Kapcová, ktorá nám porozprávala o zážitkoch zo svojich ciest do vzdialených krajín a priblížila nám rozličné kultúry. Po zdolaní všetkých slovenských pohorí ⛰  a vydaní svojej knihy 📚  o putovaní pestrou a čarokrásnou krajinou 🌳 🌳 🐾 🦡  pod Tatrami prijal pozvanie medzi nás učiteľ, špeciálny pedagóg, novinár Dušan Guman.

   • Fotogaléria