• Ako to u nás funguje

    • Textová podstrana

    • Ako to funguje u nás

     Čas je vzácny a čas detí je rovnako vzácny ako čas dospelých. Deti by preto čas v škole mali využívať zmysluplne. Nie je možné efektívne rozvíjať rovnakým tempom a rovnakými úlohami budúcu intelektuálnu špičku ako predstaviteľov pomocných profesii. Každý by mal napredovať svojim tempom a podľa svojich možností. My sa o tento individuálne zameraný rozvoj usilujeme každý deň. Komu sa v učení darí, nemusí čakať za ostatnými, stále vie, na čom môže pracovať ďalej. Komu sa darí menej, nie je pod tlakom, že niečo nezvláda alebo že nestíha spoločné tempo. Napreduje podľa svojho tempa a svojich potrieb, je mu poskytovaná pomoc.

     Známky nie sú k úspešnému napredovaniu nevyhnutné. V našej škole to dokazujeme už 6. rok. Naše deti sa na prvom stupni nestretávajú so známkami vôbec. A prečo aj. Veď každé dieťa vydáva v škole svoje maximum a je si vedomé toho, prečo sa učí. Nie je podstatné, kto a v ktorom týždni, či dni zvláda ktorý predpísaný štandard. Niektoré deti v škole predbiehajú učebné plány o niekoľko týždňov, dokonca mesiacov. Nemá zmysel ich obdarúvať jednotkami. Napredujú, lebo ich to baví, lebo vo svojom napredovaní vidia význam. Odpútavať pozornosť od tohto hlbšieho významu vzdelávania známkami by bolo len mrhaním času dieťaťa aj učiteľa a narúšaním tej správnej motivácie k učeniu. Ešte zložitejšie ako s jednotkami je to s ostatnými známkami. Všetci dobre vieme, ako iné známky ako jednotky môžu narušiť sebavedomie dieťaťa a jeho chuť a motiváciu sa učiť. Čo je však dôležitejšie ako známky je motivujúca spätná väzba. Na prvom stupni dostáva dieťa slovnú spätnú väzbu od učiteľa bezprostredne pri činnosti, rodič dostáva slovné hodnotenie učenia a správania dieťaťa od triedneho učiteľa a tiež aj od vychovávateľa každý mesiac. Na známky si na našej škole navykáme až postupne, až v piatom ročníku, kedy sú deti už zrelšie a majú svoje pracovné školské výkony a motiváciu už dobre ukotvené. Aj tu však väčšiu výpovednú hodnotu než známky majú pre žiakov druhostupniarov a ich rodičov štvrťročné slovné hodnotenia za každý predmet. Tiež je rešpektujúce voči žiakom, aby o previerkach vedeli žiaci v dostatočnom predstihu, aby si svoje učenie naplánovali. Žiaci sa učia sa na svojich chybách a preto v prípade, že svoj výkon dobre neodhadli a so známkou nie sú spokojní, môžu si previerku zopakovať.

     V našej škole nestrácame čas písaním poznámok, z ktorých sa deti majú za úlohu naučiť doma. V škole sme na to, aby sme sa danú učebnú látku naučili už v škole. Základné informácie dostávajú naše deti v tzv. zhrnutiach z učív, v ktorých majú všetko dôležité pekne a zrozumiteľne napísané. Pred previerkami sa žiaci učia nielen zo zhrnutí, ale aj z učebníc a edukačných programov.

     Domáce úlohy zadávame na 1. stupni jedenkrát každý piatok a na druhom stupni jedenkrát týždenne v každom predmete (napr. geografia len v utorok, matematika len v stredu a pod.). Každý si ich môže v týždni rozvrhnúť podľa svojich možností a podľa svojich ďalších mimoškolských záľub a rodinného programu. A veru ich zvykne byť oveľa menej ako na bežných školách. Veď keď sa čas v škole využíva efektívne, prečo by si dieťa malo donášať učenie domov? Ani dospelým by sa nepáčilo, keby si po čase trávenom v práci mali nosiť svoje pracovné úlohy domov. Preto vedieme deti k tomu, aby čas v škole využívali na edukáciu naplno. Podávajú výkon dlhé hodiny a pre svoje psychické zdravie nevyhnutne potrebujú kvalitný oddych a plnohodnotné trávenie času so svojou rodinou. Poobede sa tiež zvyknú rozvíjať v rôznych športových, či umeleckých záľubách. Čo však vnímame ako mimoriadne dôležité pre rozvoj myslenia a predstavivosti je čítanie kníh. Preto deti vedieme, k tomu, aby vždy mali rozčítanú knihu podľa svojho gusta a trávili čas čítaním kníh v domácom prostredí. Dobré čítanie s porozumením predisponuje školáka na dobré školské výkony v škole aj v národných testovaniach, či prijímačkách na strednú školu.

     Pripravovanie a prenášanie plnej aktovky každý deň inak z domu do školy a naspäť? To sú nároky, ktoré spoločnosť nekladie ani na nás dospelých v žiadnej profesii. Považujeme to za záťaž časovú a pre dieťa aj fyzickú. Preto majú deti v našej škole svoje vlastné priečinky, kde majú uložené všetko potrebné. Prvostupniari, ak si domáce úlohy nestíhajú urobiť v školskom klube, berú si ich raz v týždni domov v A4 obale. Druhostupniari si domov nosia veci podľa potreby, väčšinou pred previerkami.

     Spoločné desiate šetria čas na prípravu desiat každej rodine. U nás v škole si chystáme spoločnú desiatu sami. Tvorí ju zaručene čerstvé ovocie a zelenina a na 2. stupni je ich súčasťou aj čerstvé cereálne pečivo. Vedieme deti k zdravej životospráve. Kým si ostatní idú vonku na čerstvý vzduch počas veľkej prestávky vonku zabehať, tri deti z najvyšších ročníkov pomáhajú s ich prípravou. K časovým benefitom sa pridávajú výchovné a zdravotné.

     Nákup školských pomôcok zvykne byť časovou záťažou pre rodinu nielen na začiatku školského roka. Stále kde-tu niečo vypadne a treba to dokúpiť. A tiež sa časť nakúpených vecí zvykne zvýšiť a deti z nich vyrastú, alebo už nie sú vhodné do ďalšieho školského roka. V našej škole deťom kupujeme všetky pomôcky sami. Máme tak istotu, že všetci majú všetko potrebné a v tej najvyššej kvalite. Systém sa lepšie organizuje, napr. istý typ zošitov v rovnakom dizajne je určený na istý typ činnosti. Hneď je všetkým jasné, kam sa čo má odložiť.

     U nás „sme školou rodinného typu“ alebo „priateľská k deťom“ nie sú len formulky. My skutočne spolu žijeme ako jedna rodina, ktorá každého svojho člena bezpodmienečne prijíma, podporuje a teší sa z jeho úspechov. Rodina, kde si spoločne radi doprajeme množstvo nezabudnuteľných zážitkov :-)