• Krúžková činnosť

      • Prehľad krúžkov

        Orgnizácia krúžkov sa v priebehu času môže upravovať v závislosti od záujmu detí.