• Postup pri prijímaní

      • Prestup do našej školy je možný aj v priebehu roka. V prípade záujmu o prestup si zákonný zástupca môže dohodnúť termín osobného stretnutia na čísle 0911 868 922 s riaditeľkou školy, prípadne aj s triednym učiteľom daného ročníka. Po osobnom stretnutí so zákonný zástupcom má dieťa možnosť absolvovať skúšobný deň v škole v kolektíve svojich budúcich spolužiakov, aby spoznalo, akým spôsobom sa na našej škole vzdeláva a uistilo sa, že si bude vedieť v kolektíve nájsť svoje miesto. Následne zákonný zástupca vypíše prihlášku, na základe ktorej bude následne vystavenné rozhodnutie o prijatí.