• Novinky

     • Interaktívny vzdelávací workshop
      • Interaktívny vzdelávací workshop

      • Ako partnerská škola v projekte „Misia – Svet Infovek“ sme sa aktívne zapojili do realizácie interaktívnych vzdelávacích workshopov, ktoré organizovalo občianske združenie Lietajúca ryba (Akadémia zážitkového vzdelávania) so sídlom v Poprade.

       V pondelok 5. júna 2023 sa v priestoroch školy uskutočnili interaktívne vzdelávacie workshopy s využitím prvkov únikovej hry a tzv. „pokladovky“, doplnené o diskusiou a reflexiou. Aktivity boli zamerané na témy kritické myslenie a práca s informáciami v online a offline svete. Zážitkového vzdelávania sa zúčastnili žiaci a žiačky zo 7. a 8. ročníka.

       V rámci workshopu žiaci cez zážitkové aktivity, moderovanú reflexiu a aj s využitím informačno-komunikačných technológií, objavovali ako zodpovedne pracovať s informáciami, ale aj to, čo všetko ovplyvňuje naše rozhodnutia.

       Účastníci workshopov sa okrem iného dozvedeli, čo majú spoločné historické udalosti s dnešnou dobou, ako zodpovedne pristupovať k informáciám, ktoré sa k nám dostávajú, ale aj to, čo môže vplývať na naše rozhodnutia.

       Projekt „Misia – Svet Infovek“, ktorého súčasťou boli aj tieto vzdelávacie podujatia je financovaný z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange a s finančnou podporou Nadácie SPP.