• Matematika

     • Základné otázky

     • Aká je rola rodičov?

      Deti sa učia matematiku inak, ako sme sa to kedysi učili my dospelí. Dieťa nie je konzumentom matematických poznatkov, je ich spolutvorcom. Preto, ak sa ako rodičia chcete zapojiť do vzdelávacieho procesu, nechajte si od svojich detí vysvetľovať, ako sa čo rieši. Keď sa dieťa poteší, že niečo nové v matematike objavilo, buďte pozorným poslucháčom. Tým, že vám dieťa svoj objav rozpráva, zvyšuje sa jeho intelektuálne sebavedomie a dostáva sa hlbšie do nového poznatku. Na prípadné chyby reagujte otázkou, situáciu môžete vymodelovať z fyzických objektov, v ktorej dieťa samo chybu nájde alebo si zahrajte divadlo, pri ktorom dieťa samé chybu objavilo.

      Podrobnejšie informácie špeciálne pre rodičov nájdete v Hejneho-metoda-brozura-pre-rodicov-SK2.pdf.

      Milí rodičia, v prípade nejasností, otázok, sa na mňa pokojne obracajte :-)

                                                                                            matematikárka Majka Majovská