• Informatika

      • Projekt Smart Home

      • O čom je projekt Smart Home?

      • Naši siedmaci a ôsmaci absolvujú projektové vyučovanie, ktoré im priblíži fungovanie internetu vecí na príklade inteligentnej domácnosti. Nebudú však len pasívnymi prijímateľmi poznatkov, budú programovať a tento model domu im umožní vyskúšať si ich program v reálnych podmienkach. Vďaka príslušenstvu k microbitom (v podobe sady IoT, Smart Home, Smart City), predmetom vytlačeným na 3D tlačiarni a dobrým nápadom sme tento model domu z polystyrénu premenili na plnohodnotný Smart Home.

      • Motivácia žiakov

      • Absolvujeme 10 vyučovacích hodín, rozdelených do 5 modulov. Každá hodina je podrobne naplánovaná. Kvôli zvýšeniu motivácie žiakov sme ku každému modulu vytvorili aj výučbové videá. Prezentácie, vzory programov a dalšie informácie môžu žiaci získavať aj z nášho instagramového profilu informatyka.sk

      •