• Slovenský jazyk a literatúra

       • “Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.” ― CH. W. Eliot

       •  

        Táto myšlienka sprevádza putovanie veseloškolákov už od ich začiatkov. Kniha sa stala priateľom pre každého, a to aj vďaka hodinám literatúry, na ktorých majú žiaci možnosť prezentovať svoje čitateľské zážitky každý mesiac. Výberom knihy dokážu prekvapiť aj nás dospelých, a tak sa stávajú motivujúcimi recenzentmi prispievajúcimi nielen na školský Strom čítania. 

       • “Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu.” ― J. K. Rowling

       • Hodinami literatúry nás sprevádza predovšetkým túžba po skúmaní všetkého, čo s knihou súvisí. Častokrát aj tá prvotne najmenej zaujímavá kniha, dokáže nadchnúť každého čitateľa, a to úplne jednoducho - hľadaním samého seba. Snažíme sa myslieť ako spisovateľ, skúmame jeho myšlienky, priania, tajné kódy, a to všetko na pozadí obdobia, v ktorom tvoril a žil. Niekedy je naozaj zložité odomknúť dvere „tajomnej komnaty“, no spoločnými silami to vždy zvládneme. Dbáme vždy na podstatu rozboru knihy, a tou je naša intuícia, ktorá vždy spolupracuje so zavedenými literárnymi pojmami. S umeleckým textom pracujeme do hĺbky, obsah je iba pomôcka k tomu, aby sme pochopili hlbší odkaz knihy, ktorý sa nesie v literárnom druhu, žánri, hlavnej myšlienke, či jednotlivých umeleckých prostriedkoch. Nezabúdame tiež na jazykovú zložku diela, ktorá rovnakým spôsobom prispieva k pochopeniu textu. Rukopis každého spisovateľa je zároveň odrazom jeho charakterových vlastností. Práve preto sa tie najdôležitejšie myšlienky nachádzajú medzi riadkami.  

         

                                                                                                                                                       slovenčinárka Lenka Kučeravá