• Výchovný poradca

      • Mgr. Peter Krajcer

        Výchovnou prevenciou a výchovnými ťažkosťami sa u nás zaoberá aj výchovný poradca Peťo Krajcer. Na našej škole je učiteľom, ale je tiež aj vyštudovaným sociálnym pracovníkom. Je zorientovaný v záležitostiach výchovného poradenstva, profesijného poradenstva a vo výchovnom prístupe k deťom na našej škole. V prípade potreby neváhajte sa na neho obrátiť.